Latest Submitted Story


ไวอากร้าทำให้คนเสียชีวิตเป็นจริง

ทำไมสมุนไพรทดแทนไวอากร้าถึงไม่มีผลต่อความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ เพราะสมุนไพรมักจะมีผลเข้าไปปรับสมดุลย์ของร่างการมากกว่าจะมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของร่างกาย การทำงานของสมุนไพรที่มีฤทธิ์เหมือนไวอากร้า Read More...

show submisison details

Add To